Start Meriter IT-chef Infrastruktur Projekt Kontakta oss

Meriter

 

Martin Rudolfson

 

Uppdrag

Apr 2002 - Sep 2003

AMS IT-enhet, chef för Systemsektionen & projektledare

Chef för Systemsektionen med totalt c:a 50 medarbetare. Utvecklingen sker i mycket spridda miljöer såsom stordatorer, minidatorer, Intelservrar och PC. Verktygen är bl.a. Cobol, C++, Visual Basic, Perl, Informix, Oracle, Sesam, Rational. Personal- och ekonomiansvar. Medlem av ledningsgruppen.

Mar 2001 - Apr 2002

Siemens Business Services AB, Director Technical Solutions

Chef för en avdelning med totalt c:a 30 medarbetare, upp­delade på de tre grupperna Communication, Server & Desktop samt Application. Personal-, ekonomi-, strategiansvar mm. Medlem av affärsområdets ledningsgrupp.

Apr 1998 - Feb 2001

DCM Sweden AB, IT-chef mm

Ansvarig för all IT-verksamhet inom koncernen, samt ansvarig för uppbyggnaden av en teknisk plattform för distribution av musik via Internet. Medlem av företagets ledningsgrupp.

Anställningar

Apr 1998 -

Computition HB, konsult, IT-chef, projektledning

Eget konsultbolag med inriktning på IT-chef-att-hyra, projekt­ ledning, IT-infrastruktur mm.

Jun 1996 - Apr 1998

BolagsFakta AB, utvecklingschef

Ansvarig för att leda utvecklingen av våra interna produkter samt projektchef för ett konsultuppdrag för Exportrådet. Utveckling sker mot både Internet och cd-rom.

Jan 1995 - Jun 1996

Optosof AB, utvecklingschef

Ansvarig för att leda och projektera utvecklingen av företagets "nästa generation" av cd-programvara för bl a Windows 95.

Jan 1979 - Jan 1995

 Idé-Data AB, utvecklingschef, vVD

Grundare och hälftenägare av företaget. Ledde och projekterade all framtagning av bl a grafikprogrammet Graph-in-the-Box för DOS och Windows. Personal- och ekonomiansvar.

1976 - Dec 1978

SE-Banken, Huvudkontoret, Ledningscentralen

Utredningsarbete för bankens ledning.

Sommarjobb SE-Banken, PK-banken. Alla somrar under studietiden, på olika kontor.

Internetprojekt (projektledare)

1999 - 2000 Sonic. Arbetsnamn på ett projekt för försäljning och distribution av musik och annan information via internet.
1997 - 1998 BolagsFakta. Årsredovisningar och annan finansiell information om Sveriges alla börsnoterade företag.
1996 - 1997 Swedish Export Directory. En katalog över Sveriges 10.000 största exporterande företag, utgiven av Exportrådet.

Utbildningar

1972 - 1976

Handelshögskolan i Stockholm

Inriktning: Redovisning och finansiering, revision

1969 - 1972

Tibbleskolans Gymnasium, naturvetenskaplig linje

Elevrådsordförande, kassör, skoltidningsredaktör mm

Kurser

2002 Rational ClearCase versionshantering
2002 QualiWare dokumentationsprogram
2001 Chestra projektledning
1999 Dataföreningen: Projektledning
1998 NFI: IT-chefer & IT-ansvariga
Löpande Div. kurser i användning och administration av olika program
Löpande Div. programmeringskurser

Utmärkelser

1986 Guldkuggen (Veckans Affärer, EF)
1986 Primagram, Årets komet (Primdata, Computer Sweden)
1987 Årets Programvaruindustri (Föreningen Svensk Programvaruindustri)
m m

Beskrivning

Direkt efter civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm 1976 började jag på SE-banken och fick serva ledningen med diverse utredningar.

1978 startade jag Idé-Data tillsammans med en kompanjon. Jag var utvecklingschef och vVD och min kompanjon var marknadsförare och VD. Jag fick också ansvara för budgete­ring, redovisning, års­bokslut m m.

1985 kom vi på idén med Graph-in-the-Box, ett minnesresident diagramprogram för PC-datorer. Min del var att leda all utveckling med programmerare, testare, supportpersonal och skribenter. Jag skrev också alla specifikationer och underlag för handböcker och produktion. Totalt ledde jag 15-20 personer i olika faser av projekten.

Programmet fanns översatt till 13 olika språk och såldes i mer än en miljon exemplar i Sverige, USA, Frankrike, Japan och andra länder. I USA såldes programmet via ett helägt dotterbolag.

För framtagningen och lanseringen av Graph-in-the-Box erhöll vi ett antal utmärkelser, bl a Guldkuggen, Primagram och Årets Programvaruindustri.

I slutet av 1994 sålde vi hela Idé-Data till Bonnier och jag började som utvecklingschef på ett av koncernens bolag, Optosof, som specialiserat sig på att ta fram sökmotorer för cd-rom-skivor. Min del var bl a att projektera för en helt ny version av sökprogrammet för Windows 95. Jag ledde också införandet av ett nytt, NT-baserat, internt nätverk.

I juni 1996 anställdes jag som utvecklingschef av BolagsFakta AB, som digitaliserar årsredovisningar för alla börsnoterade företag. Dessa årsredovisningar sprids sedan via cd-rom och Internet (www.bolagsfakta.se). Min uppgift var att leda den tekniska utvecklingen av ett helt nytt produktionssystem och en helt ny produkt inom detta koncept.

Den största delen av min tid gick dock åt till att hjälpa Exportrådet att publicera en katalog över Sveriges 10.000 största exportföretag. Denna katalog publiceras som tryckt bok, som cd-rom och på Internet (sed.swedishtrade.se).

Sedan april 1998 har jag mitt eget företag, Computition. Som mitt första större uppdrag blev jag engagerad av DCM Sweden som IT-chef. Under ett drygt år fick jag också rycka in som chef för ytterligare några avdelningar. Jag satt i företagets ledningsgrupp och rapporterade direkt till vd.

DCM i Kista är Sveriges största cd-tillverkare med dotterbolag i Helsingfors, Göteborg, Malmö och London. Förutom cd-skivor replikeras även disketter och dvd-skivor. Ett framtidsområde är digital distribution via internet. Totalt har man c:a 250 anställda.

Mitt arbete som IT-chef gick ut på att bygga upp en IT-avdelning från grunden; från en  halvtidstjänst till fem personer.

Hårdvarumässigt gick vi från några spridda servrar till en serverfarm bestående av ett tjugotal datorer monterade i fyra rackar i ett speciellt inrett serverrum. Systemen baserades på Windows NT och andra Microsoft-produkter, t.ex. Exchange, SQL Server och MS Office. Dotterbolagen anslöts via Windows Terminal Server och Citrix Metaframe.

Parallellt med arbetet som IT-chef ansvarade jag också för den tekniska uppbyggnaden av ett helt nytt affärsområde: Försäljning och distribution av musik och annan information via Internet. Via en e-handelslösning kan kunderna välja bland hundratals GigaByte med filer. Betalning och distribution sker via internet (mp3 eller wma). Distributionen kan också ske via en personligt bränd cd-skiva som postas till kunden.

Mitt andra större uppdrag gällde Siemens Business Services. Företaget sköter IT-verksamheten dels för externa kunder, dels för andra Siemensbolag i Sverige med totalt drygt 3.000 anställda. Uppdraget gällde att leda en avdelning om c:a 30 personer.

Avdelningen bestod av tre grupper som arbetade med applikationsutveckling, kommunikation samt design och implementation av servermiljöer och klient-pc. Avdelningen skapade lösningar som sedan togs över av en systeravdelning för den löpande driften.

Mitt uppdrag omfattade allting som förväntas av en chef i ett större företag, t.ex.:

bullet

Personalansvar (rekrytering, MA-samtal, lönesättning, utveckling och även avveckling)

bullet

Ekonomi (budgetering och uppföljning i SAP R/3 m.fl. verktyg, investeringskalkyler)

bullet

Strategi (ansvar för framtagning, information och förankring uppåt och nedåt)

Jag satt i affärsområdets ledningsgrupp och hade mycket kontakter inom och utom företaget för att representera min avdelning.

Mycket arbete lades ned på att utreda och utveckla Siemens totala IT-infrastruktur med datahallar, data­lagring, backup, internetkopplingar, brandväggar, VPN, modempooler, lan/wan, e-mail, antivirus­hantering, serverplattformar, serverkonsolidering, domänhantering, redundans, säkerhet mm. Allting med företagets totala driftsekonomi i fokus.

Andra projekt omfattade införande av Windows 2000, Active Directory, automatisk programvarudistribution och licenshantering, övervakningssystem, webbpubliceringssystem mm.

Mitt tredje större uppdrag bestod i att leda Systemsektionen inom AMS IT-enhet, med c:a 50 anställda och inhyrda konsulter. IT-enheten förser Arbetsmarknadsverket med data- och telefonitjänster. Man har ett totalansvar för mjukvara, kommunikation, servrar och c:a 11.000 PC-arbetsplatser. Genom en stenhård standardisering av såväl mjuk- som hårdvara har man lyckats att pressa kostnaderna mycket kraftigt. Detta resulterade i att man för några år sedan erhöll Compass­priset.

Systemsektionen arbetar i en mycket heterogen miljö med såväl stordatorer, minidatorer, Intelservrar som PC-klienter. Utvecklingen sker i VB, Java, C++, Perl, Cobol mm och som databas används Informix, Oracle, Sesam och SQL Server.

Förutom mycket teknikfrågor i samband med utvecklingen av nya system bestod mina arbetsuppgifter huvudsakligen i att leda och planera arbetet för mina medarbetare. Det innebar mycket personalarbete med bl a personalvård, rekrytering och resursplanering.

Jag satt med i IT-enhetens ledningsgrupp och deltog i budgeterings- och strategiarbetet.

Den sista tiden inom AMS arbetade jag som projektledare. Mina projekt avsåg bland annat införande av Windows XP inom verket, utredning om Web Services samt systemutveckling inom skilda områden.

 

Copyright © 2006 Computition